Elazığ Kurs der Başkanı Veli Aksu da Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi sağlanacak.

Üniversitelerdeki Türkçe Öğretim Merkezlerine akreditasyon şartı getiriliyor.

Yabancı dil öğretiminde bütün programlara uluslararası standartlar getiriliyor.

TÖMER ve Yabancı Dil akreditasyonları ile program sayıları ve kontenjanları arasında denge sağlanacak.

Uluslararası öğrenci hareketliliğine yönelik güçlü bir mevzuat çalışması yapılıyor.

Bu maddeden kasıt denklik koşullarının yeniden düzenleneceği ve Yurtdışı Üniversitelerden alınan diplomaların denkliğini sınırlandırmak. İlaveten uluslararası öğrencilerin hak ve hukukunu korumak.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu’nun 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, 109 üniversitenin 898 programının yer alacak.  Bu Logoya sahip olunması yükseköğretim mezunlarına uluslararası bazı avantajlar getirecek, mezunların diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınmasını ve istihdam imkanlarının artmasını mümkün kılacak. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışındaki öğrenim kazanımlarının karşılıklı olarak tanınmasında ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlayacak.  İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltılacak.

2024-2025 akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına “ikinci üniversite” kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

İstihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilecek.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki kontenjanlar kademeli olarak azaltılacak.

Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatılacak.