Başkan Dursun Gök devletin, engelliliğe yol açan sebepleri ortadan kaldıracak politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Dursun Gök’ün açıklaması şöyle: “Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre dünya nüfusunun % 15’inin engelli olduğu söylenmektedir. Ülkemizde ise 2002 yılında Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığının ve TÜİK’in işbirliği ile yapmış olduğu araştırma neticesinde nüfusumuzun % 12,29’unun engelli olduğu tespit edilmiştir. Bu da takriben 10 milyon engelli, ailelerini de hesaba katarsak asgari 30 milyon insan engellilik problemlerinden doğrudan muzdarip olmaktadır. Buna göre devletin engelliliğe yol açan sebepleri ortadan kaldıracak politikalar geliştirip, uygulamaya koyması gerekmektedir. Engellilerin ulaşım ve erişimle alakalı sorunlarının giderilmesi hususunda yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin ciddi, samimi ve gerçekçi çalışmalar yapması gerekir. Engellilerin iş gücüne, üretime katkı sağlamak ve sosyal hayata katılmaları için de ortez, protez, akülü araba, baston gibi yardımcı araçların temininde devletin katkısının artırılması ve temininin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Engellilerin işsizliğinin azaltılması için Engelli Kamu Personeli atamalarının 2300ler gibi değil, en az on binlerce olması ve eğer kontenjanlar doluysa kotanın % 3’ten % 6’ya çıkarılması gerekmektedir. Evde bakım hizmeti verenlerin sosyal güvenceye kavuşturulması evde bakım hizmeti verimesi hususundaki kriterlerin günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 2022 sayılı yasayla verilmekte olan muhtaçlık yardımlarının da yine günün şartlarına göre belirlenmesi ve uygulanması lazım. Şu anki duruma göre evde bakım hizmeti aylığı 5.092 TL, muhtaçlık yardımı ise rapor derecesi % 40 ile % 69 arası 1.874 TL, rapor derecesi % 70’ten yukarısı ise 2.811 TL olarak verilmektedir. Günümüz şartlarında bunun da ne kadar komik olduğu takdire şayandır. Engellilerin yönetimlerde söz ve karar sahibi olması, meclislerde de yeterli derecede temsil edilmesinin önü açılması hususunda gerekli kolaylıkların sağlanması, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılarak Engelliler İdaresi Başkanlığı şeklinde olmalı  ve doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanmalıdır.”