Başkan Gürkan; “2024 yılı Şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,7 puan ivme kaybetmiş ve 50,6 puanla referans değerin hemen üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmede Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 4,3 puan azalarak 49,9 puana gerilemesi etkili olmuştur. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 0,1 puan artış kaydetmiş, buna karşın 49,7 seviyesinde gerçekleşerek bu dönemde de referans değerin altında kalmıştır. Sanayi sektöründen gözlenen azalışta yeni siparişlerin sert bir şekilde gerilemesiyle üretimde kaydedilen daralma etkili olurken; hizmet sektörünün izlediği yatay seyirde ise sektöre ilişkin iş hacminde gözlenen durağan görüntü ön plana çıkmıştır. Söz konusu gelişmeler neticesinde 50,6 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi; Şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlı bir görünüm arz ettiğine, buna karşılık önceki aya göre ivme kaybı yaşandığına işaret etmiştir.”

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 4,3 puan azalarak 49,9 seviyesine gerilemiştir. Sektörde gözlenen bu ivme kaybında yeni sipariş alt endeksinin bir önceki aya göre 8,5 puan birden azalarak 47,7 seviyesine gerilemesi etkili olmuştur. Buna bağlı olarak üretim alt endeksi de 4,6 puan azalmış ve 45,5 seviyesine gerilemiştir. Şubat ayında girdi alımları alt endeksi ise önceki aya göre 2,1 puan azalmış olmasına karşın 62,1 puanla güçlü görünümünü sürdürmüştür. Girdi alımlarındaki artışa karşın yeni siparişlerde gözlenen azalış stoklarda artışa neden olmuş ve nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 7,8 puan artış kaydederek 51,8 seviyesine yükselmiştir. 3,7 puan azalarak 49,9 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların Şubat ayında mal ve hizmet tedarikinde aksamalar yaşandığına işaret etmiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle sektöre ilişkin emek talebi de gerilemiş ve üretim alt endeksi önceki aya göre 4,7 puan azalarak 43,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece Şubat ayında önceki aya göre 4,3 puan azalış kaydeden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 49,9 seviyesinde gerçekleşmiş ve 5 aylık artış eğilimini sonlandırmıştır.”

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı Şubat ayında önceki aya göre 0,1 puan artarak 49,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde satın alım alt endeksi önceki aya göre 1,3 puan artış kaydederek 66,8 seviyesine yükselmiş ve güçlü görünümünü sürdürmüştür. İş hacmi alt endeksi ise 1,6 puanlık artışına karşın 43,6 seviyesinde gerçekleşerek hizmet sektöründe durağan görüntünün bu dönemde de sürdüğüne işaret etmiştir. 0,1 puan artış kaydetmesine karşın 48,1 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi negatif bir görüntü sunarken, 3,2 puanlık azalışla 45,6 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de bu dönemde sektörün mal ve hizmet tedarikinde gecikmeler yaşandığına işaret etmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak 0,9 puan azalış kaydeden istihdam alt endeksi 47,9 puana gerilemiş ve sektördeki emek talebine yönelik olumsuz bir görüntü arz etmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 49,7 puanlık seviyesiyle Şubat ayına ilişkin negatif bir görüntü sunmuştur.”

YORUM: Ocak ayında 51,3 puanlık seviyesiyle artış eğilimini sürdüren mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, Şubat ayında da referans değer üzerindeki seyrini sürdürmüş; buna karşın endeksin 50,6 puanlık seviyesi, ivme kaybının belirginleştiğine işaret etmiştir. Bu dönemde bilhassa sanayi sektörünün önceki aya kıyasla kaydettiği daralma dikkat çekerken; yeni siparişlerin hızlı bir şekilde azalması, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksinin Ağustos 2023 döneminden beri ilk kez referans değer altında gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya kıyasla yatay bir seyir izlemiş ve durağan görüntüsünü bu dönemde de sürdürmüştür. Böylece Şubat 2024 döneminde SAMEKS Bileşik Endeksi, artış eğilimine karşın, son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.