Doç. Dr. Türkkan Öztürk Kaygusuz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının ülkemizde 2002 yılında dikkatleri üzerine çektiğini ve 2003 yılında kanıtlandığını söyledi.

Doç. Dr. Türkkan Öztürk Kaygusuz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının bulaşma yollarının, enfekte kene tutunması/keneyle temas (kene kırma), viremik hayvanlar, hayvana ait kan ve dokularına temas, enfekte hastalardan (hastanede, toplumda), direkt temas, enfekte doku ve kan teması ile anneden bebeğe (vertikal bulaş), laboratuvardan direkt temas yolları ile olabileceğini ifade etti.

 

 

Doç. Dr. Türkkan Öztürk Kaygusuz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı açısından risk gruplarını endemik bölgede yaşayan/ziyaretçi, çiftçiler, hayvancılık yapanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, sağlık personeli, laboratuvar çalışanları ve hasta yakınları şeklinde sıraladı.

Doç. Dr. Türkkan Öztürk Kaygusuz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının hastanedeki bulaş yollarının ise, hastadan hastaya bulaş, hasta yakınlarına horizontal bulaş, hastalardan sağlık personeline bulaş ve hastaların idrar ve tükürüklerinin bulaş açısından risk faktörü olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Türkkan Öztürk Kaygusuz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının sağlık personeline bulaş yolları olarak kontamine iğne ya da delici-kesici aletlerle yaralanma, hastanın kan, doku ve vücut sıvıları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukoza teması, virüs ile kontamine araç-gereçlerle direkt temas şeklinde olabileceğini ifade etti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi 6. Kat konferans salonundan gerçekleştirilen Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı eğitimine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.