Elazığ Hatunköy Barajı Proje Yapımı Ön Raporu Değerlendirildi

20210713-elazig-hatunkoy-baraji-proje-yapimi-on-raporu-degerlendirildi-505423-dfb2cc2e441cfaf900e7

Elazığ Maden Hatunköy Barajı Proje yapımı ön rapor değerlendirme toplantısı online bir şekilde gerçekleştirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ve video konferans üzerinden katılım sağlayan Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile ilgili personelin katılımı ile Elazığ Maden Hatunköy Barajı Proje yapımı ön rapor değerlendirme toplantısı yapıldı.

HATUNKÖY BARAJI PROJESİ

Hatunköy Barajı, Elazığ ili Maden ilçesi sınırları içerisinde ve Hatunköy yerleşim yerinin yaklaşık 2.0 km Güneyinde yer almakta. Toplantıda Sulama ve içmesuyu amaçlı olarak planlanan Elazığ Hatunköy Barajı, 67 milyon 147 bin metreküp depolama hacmine sahip, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 47,50 metre yüksekliğinde, 910 bin metreküp dolgu hacminde projelendirilmesine karar verildi. Hatunköy Barajı Proje Yapımının ivedilikle tamamlanarak 2022 yılı yatırım programına alınmasını sağlayacak şekilde çalışmaların ivedilikle yürütülmesine karar verildi.

Exit mobile version