Elazığ’da İlk Kez damar İçi Ultrasonografi (IVUS)  Eşliğinde Stent Takıldı

2

Fethi Sekin Şehir Hastanesine göğüs ağrısı şikâyetiyle başvuran hastaya Elazığ’da ilk kez uygulanan bir yöntemle stent takıldı. Ülkemizde kullanılan ancak ilimizde ilk kez uygulanan Damar İçi Ultrosonografi (IVUS) uygulaması FSŞ Hastanesinde başarıyla uygulandı.

Bu işlemin damar içindeki lezyonun çapını net olarak gösterdiği için çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Yücel Karaca, “70 yaşındaki hastamız polikliniğimize göğüs ağrısıyla başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde anjiyografi kararı verildi. Anjiyografide kalp ana damarında lezyon olması üzerine damar içi ultrasonografi yapıldı. (Avrupa ve Amerika Kardiyoloji dernekleri önerisi). Damar içi Ultrosonografi (IVUS) sonrası ana damarda kritik hastalık saptanması üzerine bypass kararı verildi. Hasta ve hasta yakınlarının açık kalp ameliyatını kabul etmemesi üzerine stentleme yöntemiyle damar açıldı.

Anadamar stentleme işlemi damar içi ultrasonografi ile yapılmadığı takdirde yeniden tıkanma riski yüksektir. Damar içi ultrasonografi ile damarın çapı ve lezyon özelliği daha iyi değerlendirilip uygun çapta stent seçilip damar açılabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan damar içi ultrasonografi ilimizde ilk kez uyguladık. Operasyon sırasında bizlere destek olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeki Çetinkaya, tüm operasyon ekibine, hastane yönetimine ve bize fırsatı veren başhekimimiz Doç. Dr Şüheda Kaya’ya teşekkür ederim” dedi.

Exit mobile version