YÖK tarafından onaylı 23 Araştırma Üniversitesinin Rektör ve Rektör Yardımcılarının katılımıyla “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı” Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, T.C. Strateji Ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK Başkan Vekili / Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Arif Bilgin, T.C. SBB Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, T.C. SBB yöneticileri ile araştırma üniversitelerinden proje sunumu yapan 23 akademisyen katıldı.

 

 

Programda konuşma yapan T.C. SBB Başkanı İbrahim Şenel, ülkemizde Ar-Ge ye yatırım yapılmasının öneminden bahsederek, her geçen yıl Ar-Ge ye ayrılan bütçenin arttığını ifade etti. 12. Kalkınma planının 2024 yılında başladığını, 5 ana başlıkta Ar-Ge’yi içeren hedeflerin belirlendiğini dile getirirken 12. Kalkınma planında 2028 yılı sonunda dünyada ilk 500 içerisinde yer alan 10 üniversite hedeflerinin olduğunu söyleyerek, 2024 yılı için Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’na 400 Milyon TL bütçe ayırdıklarını, her yıl bu desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise belirlenen hedeflere yönelik araştırma üniversitelerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yıllık kaliteli yayın sayısının arttığını ifade ederken Araştırma Üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında düzenleme yapılacağını, araştırmanın yanında eğitim-öğretim faaliyetlerinde de kalitenin yükseltilmesi için üniversitelerdeki akredite program sayısını arttıracaklarını söyledi.

ADEP projeleri ile önemli çıktılar elde edildiğini ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, bu yönde çalışmaların takibine ve teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Program kapsamında 23 araştırma üniversitesinden akademisyenler örnek ADEP projelerinin sunumlarını yaptılar.

 

 

Programda Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Karaköse yürütmekte olduğu ADEP projesi ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Program hakkında görüşlerini ifade eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da, araştırma üniversitelerine ayrılan ADEP bütçeleri ile üniversitelerimizin kritik öncelikli konularda yapmış oldukları başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantıda da önemli projelerin sunulduğunu belirtti.

Fırat Üniversitesi olarak 2024 yılı için yaklaşık 16 Milyon TL bütçenin ayrıldığını, öz kaynaklardan eklenen 5 Milyon TL ile 2024 yılında başlayacak projelere toplamda yaklaşık 21 Milyon TL’nin 32 projede kullanılacağını söyledi.

Önemli desteklerinden ötürü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve T.C. SBB Başkanı İbrahim Şenel’e teşekkür ederek, gelen bütçenin araştırma üniversitesindeki başarıya bağlı olduğunu, bu nedenle Fırat Üniversitesi ailesine teşekkürlerini iletti.

Göktaş; “Aynı istek ve heyecanla çalışarak akademisyenlerimizin üniversitemize ve ülkemize katkı sunacaklarına olan inancım tamdır” dedi.