Kanatlı Barajı’nda su seviyesi yükseliyor

20210312-kanatli-barajinda-su-seviyesi-yukseliyor-982202-fb00c37988e6be669f57

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında su tutulmaya başlanan Elazığ Kanatlı Barajı’nda seviyenin su alma sınırı olan bin 279’u geçerek bin 286 kotuna yükseldiği bildirildi.

20 Ekim 2020 tarihi itibariyle Elazığ Kanatlı Barajı’nda su tutma işleminin başladığını aktaran DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar,” Su seviyesinin su alma kotu olan bin 279’un üstüne çıkarak bin 286 kotuna kadar yükselmiş olup, 8 milyon metreküp depolama hacmine ulaşmıştır. İlimizde en çok yağışın olduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarında gerçekleşecek yağışlarla birlikte depolanan su miktarı çok daha üst kotlara çıkmış olacaktır. Elazığ Kanatlı Barajı ve Sulaması Projesinin maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla, 185 milyon TL baraj inşaatı, 210 milyon TL sulama şebekesi inşaatı ve 30 milyon TL sulama alanında yapılan arazi toplulaştırma bedeli ve baraj göl alanı kamulaştırma bedeli olmak üzere toplam 425 milyon TL dir. Böylece temelden 79 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde ve 4,9 milyon m 3 gövde dolgu hacmine sahip olan Elazığ Kanatlı Barajı’nda depolanacak 43,90 milyon metre küp su ile arazi toplulaştırması da yapılan Elazığ ili Karakoçan ve Kovancılar ilçe sınırlarında bulunan Demirci ve Kuşcu Ovalarında yer alan 19 köyün içinde bulunduğu 70 bin 920 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile 2021 yılı sulama sezonuyla birlikte sulanması temin edilecek ve yılda 79 milyon TL tarımsal sulama faydası ve 21.000 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlayacaktır”dedi.

“BÖLGEDEKİ TARIMSAL FAALİYETLERİN GELİŞMESİNDE DE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR”

Sorumluluk alanında bulunan Elazığ’da gerçekleştirdikleri yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini aktaran Dündar,” Elazığ merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa yardımcı oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Söz konusu Kanatlı Barajı Sulama alanının da içinde olduğu Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 köyde ve toplam 19 bin 185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sayesinde ise, bu alandaki çok hisseli arazi sorunları çözüldü, sınır ihtilafları ve işgal sorunları çözüme kavuşturularak, bütün parseller yolla irtibatlandırılmıştır. Böylece, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak suretiyle, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğin arttırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

Exit mobile version