Hayvansal üretim için kaba yem ihtiyacını karşılamak, mera alanlarında otlatma baskısını azaltmak amacıyla yem bitkisi ekiminin artırılması gerektiğini söyleyen İl Müdürü Kılıç;  “2022 yılı sonbaharında ilimiz merkez köylerinde 978 üreticiye 68 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Bakanlığımız destekleri kapsamında silajlık mısır için de 7 bin dekar alanda 715 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. Sulu alanlara ekilen silajlık mısırın özellikle süt sığırcılığında yem olarak yararlanılabilecek en önemli ucuz yem kaynaklardan birisi.” Dedi.