Milletvekili Keleş Yeni Yasayla İlgili Değerlendirmelerde Bulundu

5

Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’in de aralarında bulunduğu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin imzasıyla hazırlanan ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, kanunla ilgili yaptığı açıklamada, sağlıkta sözleşmeli personel sayısının 36 bine çıkarılacağını belirtti.

Yasa ile sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılacağını ifade etti.

Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, yeni mezun diş hekimlerinin bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabileceğini ve yeni düzenlemeye göre mesleğini serbest olarak icra eden diş hekimlerinin, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş hekimi istihdam edebileceklerini söyledi.

Keleş ayrıca, yeni düzenleme ile ebelerin normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma verilecek danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacaklarını ve aktif olarak doğuma katılabileceklerini, ayrıca küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi kazanacaklarını belirtti.

Milletvekili Keleş, düzenlemeyle acil tıp uzmanlarına yoğun bakım yan dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilme imkanının verildiğini ifade etti.

Kanunla ilaç sektörünün desteklenmesi ve ilaç ruhsatlandırma sürecinin daha kolay hale getirileceğini belirten Keleş, iki aylık bekleme süresinin kaldırılacağını, ruhsatname harçlarının yeni kriterlere göre belirleneceğini söyledi. İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve şartların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek, Bakanlığın bu doğrultuda düzenleme yapma yetkisine sahip olacağını dile getirdi.

Eczanelerde yapılacak denetimlerin sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri ya da Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce tensip edilecek, resmi hekimler veya eczacılar tarafından yapılacağını belirten Keleş, yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman hekimler için öngörülen ek ödemenin yan dal uzmanları için 200 puan artırılarak ödeneceğini ifade etti.

Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebileceklerini, öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabileceğini söyledi.

Keleş, herhangi bir tedavi yönteminin ruhsat veya izin alınmış olsa dahi, beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınacağını belirtti.

Ayrıca, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası oluşan belirsizliğin giderildiğini söyleyen Keleş, yasalaşan kanunun ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diledi.

Exit mobile version