Şap’a Geçit Yok

1

Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu Göz Açtırmıyor.

Muş’tan Kırıkkale’ye götürülmek üzere yola çıkan kulak küpesi bulunmayan veya ŞAP hastalığı riski olabilecegi tespit edilen 22 büyükbaş hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda durduruldu. Yapılan kontrol ve denetim sonra Hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine ve araç sahibine idari para cezası kesildi.

Türkiye’nin Erzurum’dan sonra ikinci Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu olarak 1 Nisan’dan itibaren çalışmaya başlayan Elazığ’daki istasyonda ekiplerin sıkı denetimleri devam ediyor. Günün 24 saati faaliyette olan istasyonda, hayvanların kayıtlı ve sağlıklı olup olmadıkları, veteriner sağlık raporu alıp almadıkları, hayvanlara aşı yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Bu çerçevede Muş Merkezden yola çıkan ve Kırıkkale’ye doğru giden 22 büyükbaş hayvanın bulunduğu TR71- 502966 plakalı tır istasyonda kontrol için durduruldu. Yapılan incelemede araçta bulunan büyükbaş hayvanlarının bazılarının evraklarının ve küpelerinin eksik olduğu belirlendi.

Öte yandan istasyondaki veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanların bir kısmında ŞAP aşıların yapılmadığı  tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine ve araç sahibine idari para cezası kesildi.

Elazığ Tarım İl Müdürlüğü’nden konnuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yerverildi;

“30.04.2024 tarih ve saat 22.00 da Gülüşkür Köprüsü Jandarma Komutanlığınca yapılan ihbar üzerine İlimiz Merkez Çağlar mevkiinde faaliyette bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda 21 BR 555 çekici 21 BE 555 dorse plaka no’lu araçta yapılan kontrollerde;

13 adedi kulak KÜPESİZ olan ortalama 2 (iki) yaşında Simental melezi ırkı toplam 22 (yirmi iki ) adet büyükbaş hayvanın Kırıkkale İli Merkez Yukarı Mahmutlar köyünden TR71- 502966 nolu işletme sahibi Y.Y. adına sevk edildiği, Veteriner Sağlık Raporunda yazılı olan hayvanlarla araçta bulunan hayvanların karşılaştırmalı olarak yapılan kontrollerinde;

Araçta 9 (dokuz) adet küpeli, 13 (on üç) adet küpesiz olmak üzere toplam 22 (yirmi iki) hayvan olduğu Raporda belirtilen hayvanların araç içerisinde olmadığı, dolayısıyla küpeli olan hayvanların kulak numaralarının V.S.R ile “uyumsuz olduğu”. Küpeli olup da belgesiz sevki yapılan hayvanların araç üzerinde örnekleme metoduyla H.B.S. Sisteminden yapılan sorgularında,

1- Hayvanlardan bir kısmının Menşeinin tespit edilemediği;

2- Menşei tespit edilen hayvanların, Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklarla mücadele Programı gereğince, yılda 2 defa yapılması zorunlu olan Şap aşılarının yapılmamış olduğu, hayvanların Şap aşısı yönünden “aşısız” oldukları,

9 ŞÜPHELİ HAYVAN TESPİT EDİLDİ

3- Hayvanların yapılan klinik muayenelerinde; bazılarının ağızda salivasyon ve yüksek ateş emarelerinin (tüylerde dikenleşme gözlerde kızarıklık vb) tespit edilmesi üzerine hayvan sahibi N. K.  ya hayvanların daha detaylı muayenelerinin yapılabilmesi için hayvanları padoklara indirilmesi” istenmiş ancak bu talebe mukavemet göstererek hayvanları araçtan indirmemiştir.

Araçta bulunan  13 (on üç) adet küpesiz büyükbaş hayvanın, 5996 Sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin “Nakil sırasında yakalanan tanımlanmamış hayvanlar ile ilgili işlemler” Madde 33 – (Değişik:RG-24/5/2022-31845) 1.fıkrası gereğince tanımlanarak ( kulak küpesi takılarak) en yakın kesimhanede kestirilmesine;

Kalan 9 (dokuz) adet hayvandan 2 (iki) adedinin menşeinin tespit edilememesi, araç içerisindeki hayvanların HBS sorgulamalarında Şap Hastalığına karşı koruyucu aşılarının olmaması, söz konusu hayvanların şap hastalığından şüphelenilmesi makul olan duyarlı türden hayvanlar olması ve de klinik yönden yapılan muayenelerinde de Şap hastalığından şüphelenilmesi üzerine Kalan 9 (dokuz) adet hayvan da “ Şüpheli enfekte hayvan” olarak değerlendirilerek Şap Hastalığı Yönetmeliğinin 18. Maddesi   (1) (a) bendi Bu tesislerdeki veya nakil araçlarındaki tüm duyarlı türden olan hayvanlar derhal itlaf edilir. Hükmü gereğince kesimlerine karar verilmiş olup;

5996 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklerin amir hükümleri ve diğer normlarda belirtilen talimatlar doğrultusunda gerekli İdari işlemler yapılmıştır. Denildi.

Kontrollerin aralıksız devam edeceği tüm çiftçilerimizin mevzuata uygun şekilde hayvan hareketlerini yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Exit mobile version