Elazığ Zaza Eğitim Kültür ve İhya Derneği Başkanı Av. Talip Ersöz’ün, İlluminati ve Armageddon Savaşı isimli ikinci kitabı yayımlandı.

Kitap, Elazığ Zaza Eğitim Kültür ve İhya Derneği tarafından basıldı.

663 sayfadan oluşan kitabın birinci cildinde; İlluminatinin ideolojik kaynakları,  sembolleri, ritüelleri ve kuruluşu gibi konular üzerinde duruldu.

Kitap toplamda dokuz bölümden oluşuyor.