ABDULKADİR ÖZTÜRK

RTE, AK PARTİ VE BİZ-3

Başlıktan da anlaşılacağı gibi RTE toplum, RTE-Ak Parti ve Ak Parti – Toplum ilişkisini anlatacağım.
Yazıma Aliya İzzet Begoviç’in“İslam Deklarasyonu” Kitabından alıntı ile başlayacağım.
İslami düzenin iki temel unsuru vardır: İslami toplum ve İslami İktidardır.
İlki İslami düzenin içeriği, ikincisi İslami düzenin formudur.
İslami iktidar olmadan İslami toplum tamamlanmamış veya güçsüzdür.
İslami iktidar ise İslami toplum olmaksızın ya “Ütopya/Zülümdür.”
Birinci yazımda lider ile toplum ilişkisini anlatmaya çalıştım.
Şimdi de Yönetici Kadro ile Toplum ilişkisini anlatmaya çalışacağım.
Ak Parti: Yönetici kadro
Seçmen: Toplum
Yönetici kadro ile toplum arasındaki ilişki iki türlüdür. Birincisi organik ilişki, ikincisi mekanik ilişkisidir. Organik ilişki ile partilere üye olmayanlar ile yönetici kadro arasındaki toplumsal ilişki türlerini kapsar. Mekanik ilişki de partiye üye olanlar ile parti teşkilatı arasındaki seçime dayalı hiyerarşidir.
Bu iki türlü ilişkiden dolayı hem girift olması ve hem de öznel ve nesnel değerler ile değerlendirilmesi sonucundan dolayı çok hassas dengeler söz konusudur. Bu hassas dengeyi liderin ağırlığı ile kontrol ediliyor. Bu hassas dengenin bozulma tehlikesi bazen partiye sempati duyanlar ile parti ile üyelik ilişkisi olanların parti ile aidiyetlerinde kırılmalar yaşanabiliyor.
Bunun aşılması lider ve partinin temel değerlerin seçmeni üzerindeki bağlayıcılığına bağlıdır.
Ak Parti kadroları ile Toplum ilişkisi özelinde konuyu incelersek şu durumlarla karşılaşırız:
Ak Parti, her parti gibi lider ve değerler üzerinde ayakta kalıyorlar. Lider toplum ilişkisinde lider faktörünün pozitif yansımalarını anlattık. Bu Ak Parti kadrolarının işini kolaylaştırdığı gibi toplumsal anlamda değerini azaltabilir. Ak Parti ve Toplum ilişkisinin dengesini kongreler dengede tutuyor. Toplumsal taleplerden ziyade toplumsal katmanların önemi artıyor. Bu katmanlar bazen toplumun farklı coğrafyası, bazen farklı meslek grupları bazen toplumun yaş katmanları genç-yaşlı ayrımı hatta cinsiyet katmanı ayrımı bile önemlidir. Ak Parti bayanlar özelinde bundan pozitif yönde faydalandı.
Gençlik katmanında ise negatif yönde etkilendi. Zaten partilerde bu durumun kontrolü için teşkilatlarında gençlik kolları ve kadın kolları yapılandırmasını oluşturdular. Yönetici kadro ve toplum ilişkilerinde ak partiyi yönetecek kadroların yeniden oluşturulmasından ziyade tazelenmesi/yenilenmesi germekten ziyade kaçınılmazdır. Kanaatimce bu durum partinin üst kurulları ile lideri arasındaki istişarelerde gündemdedir. Çekirdek kadro ile yönetici kadro ayrımını unutmamak lazımdır. Değişimin kısa vadede olması yönetici kadro için uzun vadede ise çekirdek kadro için kaçınılmazdır. İlk zamanlarda çekirdek kadronun değişmesi/değiştirilmesi partiye çok zorluk çıkardı.
Ak Parti bunu en ciddi manada yaşayan parti oldu. Bunu Lider-toplum ilişkisiyle aştı. Bundan sonraki kaosların liderden ziyade kurumsal olarak aşmaktır. Yönetici kadro ile toplum ilişkisi ve geçirgenliği daimi ve sağlıklı, kurallı ve ahlaklı ilişkilerle teminat altına alınmalıdır.
Toplumda Ak Parti ile organik ilişkiler kuranlar olaya ahlaki olarak, mekanik ilişkiler kuranlar
Olaya kurallar açısından bakar. Ahlaki ilişki zafiyetini lider giderebilir. Kural zafiyeti ancak partinin hiyerarşik süzeninin kurallarının net ve işleyişinin şeffaf olması ile giderilir.
Şu andaki yönetici kadro ile toplum ilişkisinde oluşan zafiyetlerin bir kısmını toplum lider ile giderileceğine inanıyor. Kural zafiyeti ise tamamen kurumsal olarak çözülmelidir.
Bunun çözülmesine yönelik adımların atılmasının karşılığı genel kongrelerdir.
Ak Parti kongresinde bu zafiyetleri veya olası zafiyetleri nasıl telafi edecek hep birlikte göreceğiz.
Yalnız şunu kesinlikle ifade etmemiz geren bir husus var. Toplumun genelini tatmin edecek bir çözüm olmadığı gibi toplumun tahminini göz ardı etmeninde telafisinin olmadığıdır.
Bütün bunlar diktatörlük ve vesayet olmayan ülkeler içindir.
Selametle… AKÖ

RTE, AK PARTİ VE BİZ-3

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin