BEŞİR İSLAMOĞLU

ŞİRK KOŞMAK NİÇİN BÜYÜK BİR ZULÜMDÜR?

Zulüm; bir şeyi ait olan yere koymamak ve sınırları aşmaktır.

Zulüm; her türlü haksız ve adaletsiz inanç ve uygulamalardır.

Zulüm; başkasının rızasını almadan, mülkü üzerinde tasarrufta bulunmaktır.

Zulüm; itikatta, ahlakta ve hukukta adaletten sapmaktır.

Zulüm, Kur’an’da yüzlerce ayette türevleri ile yer almaktadır. Kimi ayetlerde küfür, kimi ayetlerde şirk, kimi ayetlerde Allah’ın sınırlarını ve hükümlerini çiğneme,  kimi ayetlerde günah işleme, kimi ayetlerde de insani ilişkilerde haksızlığa sapma anlamında kullanılmıştır.

Şirk koşmak, Allah’tan başkasına ilahlık payesi vermek, O’nun otoritesini başkasıyla paylaşmaktır. Diğer bir ifadeyle, Allah’ın mülkünde (otoritesinde ve yasalarında) tasarrufta bulunmaktır.

Yaratan ve yaşatan Allah olduğu için, din (yasa-ilke) belirlemek de sadece O’nun hakkıdır. O’nun bu hakkını (otoritesini) başkasıyla paylaşmak veya başkasına devretmek, şirktir ve büyük bir haksızlıktır.

Evet, Kur’an’da zulüm öncelikle şirk, inkar, günahkarlık, Allah’ın koyduğu itikadi ve ameli kuralları, sınırları çiğneme gibi kötülükleri kapsar. Dolayısıyla şirk, hem imana ve hem de fiillere zulüm karıştırmak demektir. İmana zulüm karıştırmak, Allah’ın otoritesine başkalarını dahil etmektir. Fiillere zulüm karıştırmak, insanlara haksızlık etmektir.

Kur’an, hakikati inkar edenlerin ve Allah’ın yasalarını çiğneyenlerin zalimlerin ta kendileri olduğunu belirtir. (2/229) O’nun otoritesini başkasıyla paylaşmanın şirk ve aynı zamanda büyük bir zulüm olduğunu (31/13); dolayısıyla, imanlarına zulüm/şirk bulaştırmayanların hidayete ereceklerini ve emniyet içerisinde olacaklarını bildirir. (6/82)

Kabul etmek gerekir ki hiçbir davranış bizatihi Allah’a zarar vermez. Zarara uğratılan, insanlardır. Allah, insan haklarının koruması ve insanların mutluluğunun sağlaması amacıyla hüküm/ilke koymuştur. Allah’ın belirlediği bu hüküm ve ilkeler çiğnendiğinde insanlar ezilir ve mutsuz olur. Binaenaleyh, insanların ezilmesi ve mutsuzluğu, Allah’ı da mutsuz eder ve Allah o zulmedenlerden asla razı olmaz. İşte, “şirk” bu bağlamda okunursa ancak doğru anlaşılır. Aksi takdirde, şirk kavramının ne denli büyük bir zulüm olduğu anlaşılamaz.

Selam ve muhabbetlerimle…

ŞİRK KOŞMAK NİÇİN BÜYÜK BİR ZULÜMDÜR?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin