BİR DELİNİN KALEMİNDEN

Bankalardan Alınan Vergilerin Değiştirilmesi Hakkında hakkında

Değerli dostlar bugün size, bankalardan alınan vergilerin değiştirilmesi hakkında görüş ve önerilerimi sunacağım.

Ülkemizde bankacılık faaliyetleri, Ticari bankalar ve Katılım Bankacılığı olarak iki farklı şekilde yürütülmektedir. Ticari bankalar ile katılım bankacılığı arasındaki en önemli fark faiz geliri noktasında oluşmaktadır. Ticari bankalar asli faaliyetleri ile faiz geliri elde ederken katılım bankaları faaliyetleri sonucunda kar payı elde ederler.

Ticari Bankaların gelir kalemleri;

  • Faiz gelirleri
  • Ücret ve komisyon gelirleri
  • Diğer faiz dışı gelirler

Katılım bankalarının elde ettiği gelir kalemleri incelendiğinde ise;

  • Kar payı gelirleri
  • Ücret ve komisyon gelirleri
  • Diğer kar payı dışı gelirler

İster ticari ister katılım bankaları olsun gelir kalemlerinin önemli bir kısmını ücret ve komisyon gelirleri ve diğer gelirler oluşturmaktadır. Bankaların gelir tabloları incelendiğinde, ücret ve komisyon gelirleri ile diğer gelirler toplamının asli faaliyetleri olan faiz geliri ve kar payı geliri ile aynı tutarda oldukları görülecektir.

Şimdi sorabilirsiniz bundan bir gariplik yok önemli olan gelir elde etmek! Ancak şunu bilmenizde fayda var faiz veya kar payı dışında kalan her bir gelir kalemi vatandaştan çeşitli vasıtalar ile elde etmiş oldukları gelirler ve maalesef bunların büyük bir çoğunluğunu hukuki olmakla ile birlikte ahlaki olmayan bir şekilde elde ediyorlar.

Hali hazırda ticari bankalar Anonim şirket statüsünde oldukları için kurumlar vergisine tabi olarak şirketin gelirleri vergilendirilmektedir. Ülkemizde uygulanan kurumlar vergisi oranı hesaplanan mali kar üzerinden %20 olarak uygulanmaktadır. Kurumlar vergisi alınırken gelirin türüne bakılmaksızın elde edilen mali karın %20 alınmaktadır.

Benim önerime gelince, ister katılım ister ticari bankalar olsun gelir vergisi iki farklı şekilde uygulansın. Faiz veya kar payı gelirlerinden hali hazırda uygulanan %20 faiz veya kar payı dışında kalan gelirlere ise %30’dan başlayan ve kademeli olarak devam eden %50 tavanına kadar uygulanacak bir vergi sistemi uygulansın.

Sistemin olası faydalarına gelince;

  • Bankalar asli faaliyetlerine göre ürün geliştirmesi sağlanmış olacak
  • Faiz dışı veya kar payı dışındaki gelir kalemleri azaltılması sağlanarak vatandaştan çoğu zaman ahlaki olmayan bir şekilde alınan gelirler azaltılmış olacak ve buda vatandaşa bir fayda olarak dönüşü sağlanacak
  • Faiz dışı veya kar payı dışındaki gelir kalemlerine uygulanacak yüksek vergi ile tahsil edilen vergiler vatandaşa sosyal destek olarak sunularak haksız bir şekilde alınmış olan kazançlar vatandaşa geri dönmüş olacak

 

Umutlarla nice güzel yarınlara…

Bankalardan Alınan Vergilerin Değiştirilmesi Hakkında hakkında

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin