BİR DELİNİN KALEMİNDEN

FİYAT ARTIŞLARI HAKKINDA

Değerli dostlar bu hafta yaklaşık bir yıldır alım gücümüzü düşüren fiyat artışları hakkında fikirlerimi yazmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum bu yazı bir bilimsel yazı olmayıp sadece fikirlerimi yansıtmaktadır.
Kısaca fiyat artışlarının ne olduğunu yazmak istiyorum. Eğer bir ürünü belirli aralıklarla satın alıyorsanız (Gün-hafta-ay olabilir) ve her gittiğinizde bir önceki ödediğiniz ücretin aynı tutarı ile satın alamıyorsanız bu duruma fiyat artışı diyebiliriz.
Fiyat artışları mevsimsel olabileceği gibi (Ki bu normal bir piyasa reaksiyonudur) bütün ürün ve hizmetlerde sistematik bir şekilde görülebilir. Aslında son bir yıldır yaşadığımız olay sistematik bir şekilde bütün ürün ve/veya hizmetlerde görülmesi.
Fiyat artışlarını, akaryakıt zamlarına, döviz kurlarına, para politikalarına, pandemiye, savaşa, çalışanların ve emeklilerin ücret artışlarına, vergilere ve lojistiğe bağlı olarak açıklamaya çalışanlar var benim görüşüme göre bu nedenlerin hepsi fiyat artışlarından payları var ancak bence, savaş, pandemi, çalışan ve emeklilere verilen ücret artışları, vergiler ve lojistik en önemli nedenler olarak görmekteyim. Bu aşamada hükümetin etki edebileceği unsurlar: vergiler, lojistik ve çalışan ve emeklilere verilen ücret artışları. Ben özellikle, ücret artışlarına dikkat çekmek istiyorum, tabiî ki çalışan ve emeklilerin refah payını artırmak her hükümetin temel ilkelerinden biridir ancak ücret artışları iki tarafı sivri mızrak gibidir; bir taraftan refahı artırırken diğer taraftan bütün ürünlerde fiyat artışını ve enflasyonu beraberinde getiriyor!
Benim önerime gelince; bence, bu süreçte topyekun fiyat artışları ile mücadele etmek yerine, öncelikli olarak, temel ihtiyaç kalemleri belirlensin ve mücadele bu kalemler önceliklendirilerek verilsin. Temel ihtiyaçlar, toplumun bütün kesimlerinin zorunlu olarak gidermesi gereken ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlar içerisinde; temel gıda ürünlerinin yanı sıra, temel giyim ve teknolojik ürünler belirlensin ve bu ürünlerdeki fiyat artışlarının durdurulması veya minimum düzeyde artışların olması sağlanabilir. Bunun sağlanmasında en önemli rolü lojistik ve ücret artışları belirleyici olacaktır. Lojistik sektörüne geçici olarak devlet müdahalesi yapılabilir, ücret artışlarında ise popilist yaklaşımlardan mutlaka kaçınmak gerekir. Piyasa dengeye ulaştıkça kısmi olarak bu müdahaleler azaltılabilir.
Umutlarla nice güzel yarınlara…

FİYAT ARTIŞLARI HAKKINDA

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin