BİR DELİNİN KALEMİNDEN

Hakim ve Savcı Mesleğine Giriş ve Mahkemelerin Yapısı Hakkında

Değerli dostlar bugün size, Hakim ve Savcı mesleğine giriş ve mahkemelerin yapısı hakkında görüş ve önerilerimi sunacağım.

Değerli dostlar hali hazırda hukuk fakültesinden mezun olan ve ilgili sınavlardan başarılı olan kişiler staj eğitiminin ardından hakim ve savcı olarak göreve başlamaktadırlar. Bütün hakim ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından denetimleri yapılmakta ayrıca görevleri süresinde nakil ve yükseltmeleri yine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Mahkemeler; ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri olarak iki kısma ayrılmakta olup bu mahkemelerin bazılarında tek hakim ile karar verilirken bazı mahkemelerde bir başkan ve iki üyeden oluşan heyet ile kararlar verilmektedir. İlk derece mahkemelerince verilen bütün kararlar bir üst mahkemeye götürülebilmektedir.

Benim önerilerime gelince;

Savcı olarak atanabilme şartları;

 • En az 30 yaşından gün almış olmak
 • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya hukuk fakültelerinden lisans üstü eğitim almış olmak (Özellikle emniyet mensuplarının hukuk fakültelerinden lisans üstü eğitim aldırılarak savcı olmaları sağlanmalıdır)
 • Her bir görev yerinde en fazla 5 yıl süre ile görev yapabilmesi
 • Performans değerlendirme sistemine tabi tutulması
 • Daimi kadro şeklinde göreve başlatılmayıp 5 yıllık sözleşme şeklinde görev yapmalarının sağlanması

Hakim olarak atanabilme şartları;

 • En az 40 yaşından gün almış olmak
 • Hukuk fakültesinden veya (Bazı ihtisas mahkemelerinde görev almak şartı ile) ihtisas mahkemelerinden görev alabilecek bölümlerden mezun olmak
 • Belirli mahkemelerde, hakim olarak görev alabilmek için (Ağır ceza mahkemeleri, Çocuk ağır ceza mahkemeleri, İnfaz hakimliği vb gibi) en az 10 yıl süre ile savcı olarak görev yapmış olmak
 • Akrabalık bağı olmayan en az 40 kişi tarafından iyi ve adil bir insan olduğuna dair şahitlik edilmesi ve bunun kayıt altına alınması
 • Her bir görev yerinde en fazla 3 yıl çalışma sınırının getirilmesi
 • Performans değerlendirme sistemine tabi tutulması
 • Daimi kadro şeklinde göreve başlatılmayıp 3 yıllık sözleşme şeklinde görev yapmalarının sağlanması
 • Sınıf öğretmenleri ile Hakimlere kamuda en yüksek maaş verilmelidir

Hakimler ve Savcılar Kurulu hakkındaki görüşlerim ise;

 • Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki farklı kurum şeklinde yapısının yeniden oluşturulması
 • Her iki kurulunda atama, denetim ve performans değerlemesi yapması
 • Her iki kurulun verdiği kararların, halk jürisi ve emekli hakim ve savcılardan oluşan bir heyet tarafından denetimi sağlanmalıdır

Mahkemelerin yapısı hakkında;

 • Ağır ceza mahkemelerinde mutlaka halk jürisi sistemi getirilmelidir,
 • Belirli mahkemelerde (Özellikle uzmanlık gerektiren davalarda) mutlaka uzmanların yer aldığı bir halk jürisi sistemi getirilmelidir (Fikri ve sınai haklar, İş mahkemeleri, Tüketici mahkemeleri ve Kadastro mahkemeleri vb gibi)
 • İlk derece mahkemelerin, özellikle halk jürisi ile verilen, verdiği kararların kesinleşmiş kararlar niteliğinde kabul edilmeli ve kararın üst mahkemelere götürülmemesi sağlanmalıdır,
 • Bütün mahkemeler tek hakimli olması sağlanmalı ve halk jürisinin verdiği kararı hakim Re’sen uygulamalıdır
 • Aile mahkemelerinde mutlaka sosyolog, psikolog ve psikiyatristlerin de içlerinde olduğu bir jüri ile kararlar verilmelidir
 • Mahkemelerde, bilirkişilik sistemi kaldırılmalı bunun yerine ilgili mahkemelere uzmanlık alanına göre jüri oluşturularak kararlar jüri ile birlikte alınmalı ve bu kararlar kesin nitelik kazanması sağlanmalıdır

Değerli dostlar eğer “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin” olması isteniyorsa bunun temel yolu devletin bütün erklerinde halkın iradesinin olmasıdır. Bunu sağlamanın yolu ise Yasama, Yürütme ve Yargı da halkın iradesi MUTLAK olmalıdır.

Umutlarla nice güzel yarınlara…

Hakim ve Savcı Mesleğine Giriş ve Mahkemelerin Yapısı Hakkında

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin