BİR DELİNİN KALEMİNDEN

HOMOJEN TOPLUM OLMAK HAKKINDA

Değerli dostlar bugün size, Homojen Toplum Olmak hakkında görüş ve önerilerimi sunacağım.

Öncelikle homojen toplum ne sizce?

 • Aynı ırktan gelen insanların bir arada yaşadığı topluluk mu? Yapılan birçok bilimsel çalışma göstermiştir ki, bir ırkın en iyi saflık derecesi saflık derecesi sadece yüzde 18 (Bu çalışmalara toplumdan uzak kabile olarak yaşayan kişiler dahil edilmemiştir bu kabilelerde de saflık oranı yüzde 50’ler civarı tahmin edilmektedir!) yani şuanda yaşayan insanların tamamı!!! Melez! Çünkü insan oğlu binlerce yıldır var ve, göç, savaşlar, doğal afetler vb nedenlerle insanlar ırksal saflıklarını kaybettiler!
 • Aynı dinden olan insanların bir arada yaşadığı toplum mu? Şuan da dünya coğrafyasında tek bir inanca veya dine mensup olan toplulukların bir arada yaşadığı bir yer var mı? Evet var; Vatikan, İsrail, Kuzey Kore ve Bütün ülkelerde getto olarak yaşayan belirli gruplar (Türkiye’de de belirli cemaat ve grupların getto olarak yaşadıkları bilinmektedir)
 • Ten rengi aynı olan insanların bir arada yaşadığı topluluk mu?
 • Kültürel bileşenleri aynı olan insanların bir arada yaşadığı topluluk mu?
 • Değer yargıları aynı olan insanların bir arada yaşadığı topluluk mu?
 • Bir yada birkaç kişinin belirlemiş olduğu kurallara göre yaşayan insanlar topluluğu mu? (Çin ve Kuzey Kore’de olduğu gibi)

Bence bunların hiçbiri değil!

Bence homojen toplum, ülkede yaşayan halkın geniş katılımı ile belirlenmiş olan anayasa ve yasalara uyan; ülkenin bütün milli ve kültürel kazanımlarına saygı duyan; ortak yaşam alanları oluşturabilen toplumlar homojen toplumdur. Homojen toplumda devletin dini veya siyasi hiçbir ideolojisi olmaz! Hiçbir topluluğa/gruba/kişiye ayrıcalık olmaz! Geniş katılımlı bir ülke ülküleri belirlenir ve bu ülkü doğrultusunda eğitim politikaları geliştirilir ve bu ülküler resmi ideoloji olarak benimsenerek, bütün topluma sistematik bir şekilde benimsetilmesi sağlanır!

Homojen toplumun olası faydaları;

 • Ülkenin gelişmesi için herkes katkı yapacağı için ülkede ki refah çok hızlı artacaktır
 • Yasaların uygulanması kolaylaşacak ve yargı mercilerine olan güven artacaktır
 • Ülke güvenliğindeki iç tehditler azalacaktır
 • Ülkedeki adli vakalarda, özellikle toplumda derin yaralar açan adli vakalar, önemli derecede azalış olacaktır
 • Toplumsal güven ve dayanışma artacaktır
 • Kültürel yozlaşma azalacak ve o ülkede yaşayan kültürlerin uzun süreli korunması sağlanacaktır
 • Toplumsal dinamikler daha hızlı ortaya çıkacaktır
 • Toplumsal güven, devlet nezdinde de sağlandığında bütün grupların ve/veya kişilerin devletin gücüne ve zenginliklerine ortak olması kolaylaşacaktır.

Peki homojen toplum oluşturmak mümkün mü? Bunu cevabını vermek biraz zor hali hazırda belirli ülkeler homojen toplumu kısmen sağlamış durumda ancak özellikle açık toplum olan bu ülkelerin de homojen toplum yapısı, internetin ve sosyal medyanın etkisi ile, çok kısa bir sürede homojen toplum yapısını kaybedeceklerini düşünüyorum!

Homojen toplum olmasa da olur diye düşünebilirsiniz ancak benim görüşüme göre homojen toplum oluşturmayan ülkelerin tamamı! 50 yıl veya daha kısa bir sürede yok olmaya, özellikle kültürel olarak, mahkum olacak! Bence bu tehlikeyi birçok ülke fark etmiş durumda ve bundan dolayı birçok ülkede, buna Avrupa’nın bazı ülkeleri de dahil, aşırı olarak nitelendirilen siyasi gruplar yönetimlere gelmeye başladı. Bence bu akım dalga dalga devam edecek ve çok kısa bir sürede diktatörlüğe yakın yönetimleri bütün ülkelerde görmeye başlayacağız. Çünkü homojen toplum yaratmanın en hızlı yolu tabiî ki diktatörlük!

Umutlarla nice güzel yarınlara…

HOMOJEN TOPLUM OLMAK HAKKINDA

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin