BİR DELİNİN KALEMİNDEN

Kamu Görevlileri Hakkında

Evet dostlar bugün sizinle kamu görevlilerinin (Kamuda herhangi bir unvan/vasıfla, kadrolu veya sözleşmeli olarak görev alan tüm görevliler) çalışması hakkında görüşlerimi sunmak istiyorum.

Hali hazırdaki kamu görevlileri, güvenlik ve üst düzey (Hakim-Savcı) yargı mensupları hariç, önemli bir zorunluluk olmadığı müddetçe görev yaptıkları il değiştirilmeksizin emekli oluncaya kadar çalışabilmektedirler. Ayrıca bütün kamu görevlileri kanun ile belirtilmiş suçları işlemedikleri sürece (ki buda son derece ağır suçlar kapsam içine alınmıştır) tam güvence ile korunmaktadırlar.

Benim önerim işte tamda bu ikisinin değiştirilmesi yönünde olacak yani kamu görevlileri mutlaka her beş yılda bir farklı il/ilçe/mezra/köy tayin edilmesi zorunluluğu getirilsin ayrıca kamu görevlileri (TAMAMI) yıllık sözleşmeli hale getirilmesi.

Şimdi bu iki önerimin gerekçelerini açıklamak istiyorum.

Kamu görevlisi kadroya atandıktan sonra adeta devlet tarafından çelik bir zırhla koruma altına alınıyor. İşini iyi yapan da kötü yapanda, devleti iyi temsil eden de etmeyende, iletişim becerisi olanda olmayanda, çalışkan olanda olmayanda bir ayrım gözetilmeksizin çalışmaya devam ediyorlar. Peki bu durumun sakıncası neler; özellikle işini iyi yapmak için önemli derecede çaba gösteren kişilere yapılmış olan en büyük haksızlık ve zulüm! Ayrıca, devleti iyi temsil etmeyen, iletişim becerisi olmayan kamu görevlileri, vatandaşın, devlete karşı öfkelenmesine hatta asi olmasına neden oluyor. Ceza hukukunda maalesef çoğu zaman eylemin sadece fiziki ve hukuki boyutları ele alınarak ceza veriliyor yapılıyor halbuki işlenen suçun sosyolojik ve psikolojik boyutları ile birlikte değerlendirilerek ceza verilse daha adil bir karar olacak kanısındayım.

Benim önerim kamu görevlileri kadroları yıllık olarak verilsin ve bir performans değerlendirme sistemi getirilerek belirlenen kriterleri sağlamayan görevlilerin derhal ilişkisinin kesilmesi sağlanmalıdır. Özellikle eğitim sisteminde (Orta ve Yüksek öğretim) performans sisteminin getirilmesi elzem niteliktedir. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, performans sistemi çalışanları birbiri ile yarıştırma mantığı ile oluşturulmamalı sadece işin gerekleri göz önüne alınarak kriterler oluşturulmalıdır.

Şimdi gelelim belirli kamu görevlileri hariç olmak üzere bir kamu görevlisinin yıllarca aynı yerde hatta emekli oluncaya kadar aynı ilde ve aynı kurumda çalışmasına. Bir kişinin uzun yıllar aynı yerde çalışması kişisel ve kurumsal gelişmenin önündeki en önemli engel! Ayrıca, hep aynı yerde ve aynı kişiler ile çalışmak toplumun geri kalan kesimleri ile bağlarının kopmasına ve belirli bir süreden sonra yerelleşmeyi tetikleyen bir durum oluyor. Yerelleşme, özellikle eğitim sisteminde toplumsal uzlaşıya döşenmiş bir dinamit gibidir. Sonrasında, dinamiti patlatmayı bilen (Başka bir ülke ve/veya grup) bir kişinin kirli ellerine kalıyor.

Benim önerim, her kamu görevlisi (Hiçbiri ayırt edilmeksizin) her beş yılda bir mutlaka farklı yerlere tayin edilmesi. Her bölgede, kamu görevlilerine kira desteği sağlanması ancak belirli kamu görevlileri (Güvenlik ve adalet görevlileri gibi) hariç hiçbir şekilde lojmanlarda oturulmasına izin verilmemesi. Çünkü lojman sistemi, toplumda izole bir sistemdir ve toplumun tanınmasında ki en önemli engeldir.

Yazımı Yunus Emre’nin bir dörtlüğü ile bitirmek istiyorum;

Gelin tannış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz

Kamu Görevlileri Hakkında

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin