BİR DELİNİN KALEMİNDEN

KÖYLERE PAZARLAMA VE LOJİSTİK MERKEZLERİ KURULMASI HAKKINDA

Değerli dostlar bugün size yerel yönetimlerde “Köylere pazarlama ve lojistik merkezleri kurulması” hakkındaki görüşlerimi ve önerilerimi sunacağım.
Bence, ülkemizde yaşanan gıda enflasyonunun temel nedenleri, köylerde üretim yapan kişi sayısının azalması mevcut olanların ise ürettiği ürünleri, pazarlama ve lojistikten kaynaklı olarak, piyasaya istenilen zamanda ve yerde sunamaması. Buda beraberinde gıdaya yönelik arz/talep dengesinin bozulmasına neden oluyor.
Ürünlerin; nerede, ne zaman, hangi fiyattan ve nasıl satılacağına yönelik olarak yapılan bütün faaliyetlere pazarlama olarak adlandırabiliriz. Lojistik ise, ürünlerin belirlenen yerlere belirlenen zamanda ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir.
Köylerde ve şehirlerde küçük ölçekli üretim yapan kişiler, ürettiği ürünleri; nereye hangi fiyattan satacağını bilmediği için ayrıca belirlenen yerlere taşıma sorunları yaşadığı için üretilen ürünler çoğu zaman ekonomik bir fayda sağlamamaktadır. Bu durumun sonucunda, hem üretici, hem tüketici hem de ülkemiz, maalesef, kaybediyor. Üretici ürünü ekonomik faydaya dönüştüremiyor, tüketici daha ucuza ürün alamıyor, ülkemiz ise hem vergisel hem de sosyo-ekonomik kayıplar yaşıyor.
Gelelim önerime, bence, yerel yönetimlerde, bir pazarlama ve lojistik birimi kurularak, ister küçük çaplı üretim yapsın, ister büyük çaplı üretim yapsın üreticilere, her türlü destek sağlansın. Bu birim, üretilen ürünlerin nerede, ne zaman hangi fiyattan satılacağını belirleyerek üreticilere lojistik desteği ile birlikte yapılması gereken iş ve işlemleri yürütsün.
Bu birimin olası faydaları ise;
∗ Gıda enflasyonun düşmesinde pozitif yönlü bir etki yapacak,
∗ Üretilen bütün ürünlerin ekonomik fayda dönüşmesi sağlanacak
∗ Üreticinin bütün üretimleri ekonomik faydaya dönüşecek,
∗ Tüketici daha ucuza daha kaliteli ürün alması sağlanacak
Umutlarla nice güzel yarınlara…

 

KÖYLERE PAZARLAMA VE LOJİSTİK MERKEZLERİ KURULMASI HAKKINDA

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin