NEVZAT ÜLGER

F.Ü. OSB MESLEK YÜKSEK OKULU

İlimiz sanayicilerinden Sayın Hanifi Yaşar Bey’le birlikte 26.12.2023 günü F.Ü. OSB Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret ettik. Okul müdürü Prof. Dr. Oğuz Yakut Bey, okulun çalışmaları ve hedefleri doğrultusunda geniş bilgiler sundu bizlere. Ayrıca Oğuz Yakut Bey’in “Eklem Bacaklı Robotlar”ın yapımı konusunda da neticeyi yakaladığını büyük bir sevinçle öğrenmiş olduk. Ziyaretten oldukça memnun ayrıldık işin doğrusu.

Önce OSB üzerine birkaç şey yazayım izninizle.

Türkiye’de 1961 yılından itibaren başlatılan “Planlı Kalkınma Dönemi” ile birlikte OSB’leri de kalkınma gündemimize girmiş oldu.  OSB Önemli bir projeydi ve ülke kalkınmasında kayda değer bir işlevi yerine getirdiğini önemle belirtmek gerekir.

OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. 2000 yılına kadar herhangi bir yasası olmadan devam eden OSB kurma uygulaması, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Bugün itibariyle Bakanlığa sicil verilerek tüzel kişilik kazanan OSB sayısı 353’e ulaşmıştır. Bu OSB’lerden 266 adedi faaliyette olup, 87 adedinde ise proje, kamulaştırma ve inşaat işlemleri devam etmektedir.

Elazığ 1. OSB bugün için iyi bir durumda olup, 2. OSB çalışmaları da dikkatle ilerlemektedir. Elazığ’ın Körpe Köyü Karayazı mevkisindeki 6 milyon 640 bin metrekarelik (6.666 dönüm) alana kurulan “Elazığ 2. OSB”, 1. OSB gibi binlerce kişiye iş kapısı açacaktır inşallah.

1975 yılında kurulan Fırat Üniversitesi’nin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin bilimsel, kültürel ve sosyal yönlerine önemli katkıları herkes tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir. F.Ü açtığı fakültelerin dışında da çok sayıda enstitü ve yüksekokul açmıştır. Bu yüksek okullardan biri de “F.Ü. OSB meslek Yüksek Okulu”dur.

“Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun hedefi, mesleki eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlayan, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilen, iş dünyasının isteği doğrultusunda problemleri çözebilen, iletişime açık, liderlik yapabilecek çağdaş düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmektedir. Ayrıca, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerinin yanı sıra toplumun değişen talepleri doğrultusunda geliştirilmesi en belirgin hedeflerindendir.”

Verilen bilgilere göre; okul yönetimi ile OSB yönetimi; aklın ve bilimin üstünlüğünü, teknolojinin günümüzdeki önemini kabul ederek, günün şartlarına uygun teknik ara eleman yetiştirmek için emek sarf etmektedirler.

800 öğrencisi olan OSB Meslek Yüksek Okulu’nda on program üzerinde çalışılmakta olup, bugün için öne çıkan programların; “Giyim Üretim, Kaynak, Elektrik ve Kimya Teknolojileri” olduğunu ifade ediyor yönetim kadroları.

Okulun müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Oğuz Yakut; “OSB içerisinde bulunan sektörlerimize istihdam maksatlı mezunlar veriyoruz. Günümüz itibariyle de OSB’de bulunan işyerlerimizde çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır” diyor.

Oğuz Yakut Bey’in ifadesi ile okulda; iki profesör, iki doçent beş Dr. Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Bu öğretim üyelerinden biri olan Dr. Samet Güneş Bey de ziyaretimiz boyunca bize rehberlik etti ve kendisinden istifade ettik.

Okul müdürü Prof. Dr. Oğuz Yakut Bey aynı zamanda “Eklem Bacaklı Robotlar” konusunda önemli çalışmaları sonuçlandırmış bir bilim insanımız. Bu konuda mali desteğe ihtiyacı olduğunu girişimcilerimize duyurmuş olayım.

Okuldaki yeni alan seçimleri sektör temsilcileri ile birlikte alınıyor.

OSB yönetim kurulunun, Meslek Yüksek Okulu yönetimiyle birlikte, işletmelerimizin iş hacimlerini artıracak ve katma değer meydana getirecek çalışmalara, özellikle yüksek okulun OSB’de yapmak isteyeceği fiziki yatırımlara sağlayacağı desteklerinin oldukça önemlidir.

Kuruluş giderlerini Fırat Kalkınma Ajansı’nın karşılayacağı bir “Robotik AR-GE Merkezi”  kurulmasına acilen ihtiyaç var diyor Sayın Oğuz Yakut. Böylelikle operatör yetiştirme ve danışmanlık hizmeti vermek istiyorlar. Eğer OSB yönetiminden onay çıkarsa, arsası hazır olan atölyeyi hemen kuracaklarını ifade ediyorlar.

OSB Meslek Yüksek Okulu’nu ve müdürü sayın Prof. Dr. Oğuz Yakut’un anlattıklarını dinleyince ilimiz adına çok sevindik.

Ayrıca okulun gelişmesi konusunda yeterli desteği sağlayan, kendisi de önemli bir bilim insanı olan Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Fahrettin Göktaş’a da özellikle teşekkür ederiz.

 

F.Ü. OSB MESLEK YÜKSEK OKULU

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin