NEVZAT ÜLGER

HZ. ADEM’İN NESLİ KARDEŞ EVLİLİĞİ YAPMADI

Toplum olarak hakikaten siyasetle yatıp siyasetle kalkıyoruz.

Televizyonlarda siyaset konuşanlar da, ekonomi anlatanlar da, uluslararası ilişkilerden bahsedenler de hep aynı isimler. Adamlar adeta filozof, her şeyden anlıyorlar.

Dünya sadece bizden ibaret değil elbette. Unutmayalım; “söz sahibini tarif eder.”

Hep arkaik bir toplum üyesi olarak kalınamayacağına göre, yeni şeyler söylemek gerekir.

Yaşarken refahı artıracak koşulları oluşturmayı ve bunlarla birlikte yaşamayı hayat düsturu haline getirmeliyiz.

Dünya son otuz yıldır müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu aşamaya gelinceye kadar genelde dünyanın, özelde ülkemizin geçirdiği safhaları bilmemiz bize gelecek konusunda daha bir güven ve rahatlama sağlayacaktır.

Bugün elimizde evrenin nasıl meydana geldiğini açıklayan iki kozmoloji teorisi var. Biri Büyük Patlama ve Şişme Teorisi, diğeri ise Bell Eşitsizliği Teorisi. Her iki teori de gözlemlerimiz ve deneyimlerimizle mükemmel şekilde uyuşuyor. Ancak, bunlar birbirinden tümüyle farklı teoriler.

Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, Büyük Patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır, bununla birlikte evren öncesi durum, evren dışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük Patlama sonucunda uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kanunlarından kütle çekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek gökadaları (galaksiler) oluşturdular.

Aynı evrensel fizik kanunu neticesinde gökadalar da birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Gökadalar içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş Sistemi bunlardan birisidir. Keşfedebildiğimiz evrende 400 milyardan fazla gökada ve trilyonlarca yıldız olduğu tahmin edilmektedir.

Bilim insanları büyük patlamanın 13,8 milyar sene önce olduğunu söylüyorlar. Bu patlama sonucunda evren oluştu diyorlar. Adına ister Big Bang diyelim ister ilk yaratılış ve oluşum, fark etmez. Tek fark birinciler olayı sebep-sonuç ilişkisi üzerinden determinizm ile izah ediyor, ikinciler ise olayı yine sebep-sonuç üzerinden izah ederken, yaratıcı ile ilişkilendiriyorlar.

Her iki görüşte de evren genişliyor. Yeryüzü ve gökyüzü meydana geliyor. Yeryüzünde karalar ve denizlerin ardından önce madenler sonra bitkiler, ağaçlar, ardından büyük cüsselilerden küçüğe doğru hayvanlar ve nihayet insan ortaya çıkıyor.

Hz. Âdem’in yaratılışı da tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Hâkim görüş Hz. Âdem’in insanlığın babası ve ilk insan olduğu yönünde olsa da Hz. Âdem’den önce de birçok Âdem’in bulunduğu yönünde görüşler bulunmaktadır.

Kelamullah; (Nisa/1) “Sizi bir tek canlıdan yaratan ve ondan eşini var eden, sonra ikisinden de birçok erkek ve kadınlar yaratan…” diyor.

Yani ilk yaratılışın ardından önce eşeysiz üreme yolu ile erkek kendi eşini, sonra eşeyli üreme ile birlikte çoğalan insan nesli.

K”ur’ân’da Hz. İsa’nın halinin Hz. Âdem’in haline benzetilmesi ve ardından Hz. Âdem’in topraktan var edilmesinin ifade edilmesi insanlığın nasıl çoğaldığına bir gönderme olarak değerlendirilebilir. Allah için zorluk yoktur. İnsanlık Hz. Âdem ve Havvâ’dan çoğalmıştır. Önce Hz. Âdem’in kız çocukları olmuştur ve onların her biri Hz. Meryem gibi hamile kalıp kız- erkek çocukları doğurmuşlardır. Ardından bu çocuklar/teyze çocukları birbiri ile evlenmişlerdir” diyen bilim insanları kardeş evliliği gibi hiçbir vahyi bilgiye dayanmayan bir tartışmayı sonlandırdılar.

HZ. ADEM’İN NESLİ KARDEŞ EVLİLİĞİ YAPMADI

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin