BİR DELİNİN KALEMİNDEN

YAŞLI BAKIM VE SOSYAL DESTEK MERKEZLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI HAKKINDA

YAŞLI BAKIM VE SOSYAL DESTEK MERKEZLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI HAKKINDA

Değerli dostlar bugün size, Yaşlı Bakım ve Sosyal Destek Merkezlerinin Yaygınlaştırılması hakkında görüş ve önerilerimi sunacağım.

Bilindiği gibi, nüfusumuz, Avrupa ve diğer Uzakdoğu ülkeleri kadar olmasa da, hızlı bir şekilde yaşlanmaktadır. Bunun yanı sıra eski geniş aile yapısından, maalesef, çekirdek aile yapısına geçilmesi ülkemizde yaşlı olan nüfusun sorunlarının artmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde kamu ve özel olmak üzere yaşlı bakım merkezleri mevcut olmasına karşın maalesef yaşlı nüfuz göz önüne alındığında çok yetersizdir. Ayrıca bu merkezlerde verilen hizmetlerin kalitesi ve çeşidi birçok tartışmanın odağındadır. Bundan dolayı birçok aile yaşlılarını bu merkezlere göndermeyi düşünmemektedir.

Yaşlı kişilerin genel sorunlarına bakılacak olursa;

 • Yaşlılığın getirmiş olduğu sağlık problemleri
 • Güvenlik problemleri
 • Sosyal hayattan uzak olmanın getirmiş olduğu sosyo-psikolojik sorunlar
 • Barınma problemleri
 • Ekonomik problemler

Gibi problemler başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizin bazı yerlerinde hala daha yaşlılara yönelik çocukları tarafından sahip çıkılmasına karşın bunu da getirmiş olduğu problemler olması ve değişen aile yapısı göz önüne alındığında uzun vadeli olmayacağı kanısındayım.

Benim önerime gelince; bence, devlet tarafından özellikle de yerel yönetimler tarafından yaşlı bakım ve sosyal destek merkezleri kurulsun ve yaygınlaştırılsın. Her yaşlı için devlet belirli tutarda nakdi ve ayni destek sağlasın.

Yaşlı bakım ve sosyal destek merkezleri nasıl olmalı;

 • 24 saat hizmet verecek olan sağlık çalışanları olmalı
 • Sosyal destek uzmanlarına görev verilmeli
 • Belirli aralıklar ile psikolog desteği verilmeli
 • İhtiyacı olan yaşlılara hukuki destek verecek Avukatlar olmalı
 • Bilimsel çalışmalara da destek vermeleri sağlanmalı
 • Çeşitli oyun alanları ve sosyal tesisler olmalı
 • Belirli aralıklar ile sağlığı elverişli olan yaşlıların seyahat etme fırsatları sunmalı

Yaşlı bakım ve sosyal destek merkezlerinin olası faydaları;

 • Yaşlılığın getirmiş olduğu sağlık problemlerine profesyonel destek hizmetlerinin sağlanması ile daha kaliteli bir yaşamları olacaktır
 • Güvenlik problemlerinden kaynaklı sorunlar bertaraf edilecektir
 • Sosyal hayattan uzak olmanın getirmiş olduğu sosyo-psikolojik sorunları, kendi yaşıtları ile sosyalleşerek bu sorunları aşmaları daha da kolay hale gelecektir
 • Barınma problemlerine çözüm olacaktır
 • Özellikle geçim ve barınma ihtiyaçları için gereken tutarın altında bir aylık alan yaşlıların yaşadıkları ekonomik problemlere çözüm olacaktır
 • Çeşitli yaş gruplarındaki kişilere yeni bir istihdam alanı sağlanacaktır
 • Sürekli psikolojik ve sosyal destek almaları ile kendilerini yalnız ve toplumdan soyutlanmış olma duygularından, ayrıca ölüm korkusu gibi korkuların üstesinden gelmeleri kolaylaşacaktır

 

Umutlarla nice güzel yarınlara…

YAŞLI BAKIM VE SOSYAL DESTEK MERKEZLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI HAKKINDA

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin