BİR DELİNİN KALEMİNDEN

Tıp Fakülteleri Eğitimi Hakkında

Evet kıymetli dostlar bugün sizinle Tıp Fakülteleri Eğitimi hakkında ki görüşlerimi sunacağım.

Hali hazırda Tıp fakültesi eğitimleri lisans düzeyinde 6 yıl olarak verilmekte ve lisans eğitimi sonrasında uzmanlık sınavından başarılı olan Tıp hekimleri uzmanlık eğitimleri alarak Uzman Hekim olmaktadırlar.

Tıp Fakülteleri; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olarak üç ana bölüme ayrılmaktadır.

Benim önerime gelince, Tıp fakültesi eğitimleri lisans üstü eğitim şeklinde verilerek üç temel bölüm yeni bölümler eklenerek inter disipliner bir yapıya dönüştürülmelidir.

Lisans üstü Tıp eğitim için aşağıda vermiş olduğum bölümlerin sınava girmesine izin verilebilir.

 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Mühendislik fakültesi mezunları (Özellikle makine, bilgisayar ve Elektronik mühendislikleri teşvik edilmelidir)
 • İktisat fakülteleri (Hastane yönetimleri tamamen profesyonel bir yapıya kavuşturulmalıdır)
 • Hemşirelik Fakültesi mezunları
 • Veterinerlik Fakültesi Mezunları

Yukarda sadece birkaç bölüme yer verdim ancak bütün bölümlerin müfredatları incelenerek yeni bölümler eklenebilir.

Lisans üstü eğitimi tamamlayan herkes Hekim olarak mezun edilmez, Hekimlik için sadece belirli bölümlerden mezun olanların Lisans üstü Tıp eğitimi sınavına girmesine izin verilebilir mesela Biyoloji bölümü gibi.

Tıp eğitiminin lisans üstü eğitim şekline dönüştürülmesinin faydalarına gelince;

 • Çok değerli olan temel bilimlere (Fizik, Kimya, Biyoloji) olan talep artacak
 • Endüstri 4.0 ve Web 3.0 çağında yaşıyorsak mühendislik fakültelerini her alanda etkin bir şekilde kullanmalıyız!
 • Farklı disiplinlerden lisans üstü eğitime alınması, kurumsallaşmayı da beraberinde getirecektir
 • Hali hazırda, Hekim olmak için karar 17-18 yaşlarında verilmekte bu kararlar çoğu zaman sağlıklı olmamaktadır. Farklı bölümlerde lisans eğitimini tamamlayan üniversite eğitimi almış bireyler daha sağlık karar verecekleri kanısındayım.

Umutlarla nice güzel yarınlara…

Tıp Fakülteleri Eğitimi Hakkında

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin