ABDULKADİR ÖZTÜRK

Emanet, Ehliyetve Liyakat

İslami camia; liyakat-ehliyet sarkacında salınıyor. Hâlbuki ki; Liyakat ve

Ehliyet,  adaleti tesis etmedeki araçtır. Asıl ve esas hedef adalettir. Adalet; Allah(c.c) yeryüzüne bağışladığı sıfatlardan biridir.

İnsanlar adalete ulaşmaya çalışır. İlahi adaletin limitine ancak varabilir.

Adalet komplike bir bütünlük ve tutarlılık ister. İnsan arazları (fizikteki sürtünme gibidir) adaleti yavaşlatır veya yontar.İşte bundan dolayıdır ki; liyakat ve ehliyet isteyenler evvela insan arazlarından kaynaklanan bu durumu, sistemi olgunlaştırarak ve güncelleyerek tölere edebilirler. Yoksa liyakat ve ehliyet, cemaatlerin Müslümanlar üzerinde Demokles’in kılıcı haline gelir.

Adaletsizlikle yetinilmez!

Süreç ahlaksızlığa kadar gider.

İmdadımıza şu hadis-i şerif yetişir:” Ümmetim delalette ittifak etmez”

 “Emaneti ehline veriniz.” Hadis-i Şerif’ten şu da anlaşıla bilinir.

Emir verenin, emir alandan siyasi, ilmi ve makam olarak üstün olması gerekir. Bu durumun devamı süresince, emir verenin, kendini yenilemesinin gerekliliği şu hadiste de ifade ediliyor.

“İki günü eşit olan ziyandadır.” Hadis-i Şerif

Nasıl ki; er meydanında pehlivanların mücadeleyi bırakmamaları için cazgırların söyledikleri şu söz gibi: “Alta düşersen erinme, üste çıkarsan sevinme” bu durum emir veren ve alan ilişkisi için geçerli olduğu gibi başka alanlarda emir alanın emir veren konuma gelmesi için donanımını artırmasını teşviktir.

Bu duruma, tasavvuftaki, “Allah merdiven yapıyor” sözünü de örnekleyebiliriz.. Bugün senin konumun benden, yarın benim konumum senden yukarı olabilir.

Takdir-i ilahinin, kişinin durumunu gözardı edeceğini düşünmek. Haşa!

Emaneti ehline veriniz.” Emrinin sorumluluğu; Farz-ı Kifayedir. Toplumun her kesim ve ferdinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu sorumluluğu ifa etmek için toplumsal ve kurumsal sistematik yapılar oluşturulmalıdır. Aksi takdirde; bu emir/sorumluluk bireysel rekabetten ziyade rakipliğe kadar gider. Bu durumun çözümüne katkı niyetinden bir kıvılcım çakıyorum.

Ehliyet, açısındanAhi-Evran örneğindeki gibi kurumsal kefillik gerekir.

Emanet, açısından ise liderin bireyleri seçiminde emanet verilecek kişiye kefillik edebilmesidir.

Bu ve buna benzer zihniyet sorunlarını kalbi ve fikri birliktelikle hep birlikte çözeriz.İnşaallah

Sağlıcakla kalınız… akö

Emanet, Ehliyetve Liyakat

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin